DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - warsztaty dziennikarskie 15.10.2019

15 października odbyły się ostatnie warsztaty dziennikarskie prowadzone przez Magdalenę Pietruczak w ramach projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia”. Spotkanie było kontynuacją zajęć z podstaw montażu filmu. Uczestnicy poznali pojęcia związane z tym zagadnieniem takie jak np. oś czasu czy surówka.

Następnie nauczyli się jak w reportażu dodać napisy, dźwięk i odpowiednie efekty specjalne. Kolejnym poruszonym tematem była publikacja materiału w mediach społecznościowych, czyli jak można umieścić film na youtube’ie, instagramie czy facebooku. Na zakończenie dzieci wzięły udział w ewaluacji projektu, odpowiadając na przygotowane pytania i umieszczając swoje odpowiedzi w wagonikach „Pociągu do wiedzy”.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com