DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Na tropie wysokomazowieckiego misia - zakończenie projektu

22 października odbyło się podsumowanie projektu „Na tropie wysokomazowieckiego misia”, które poprowadziła Ewelina Śmigielska - koordynator. Na sali licznie zgromadzili się uczestnicy projektu wraz z rodzicami, partnerzy: Elżbieta Kalinowska – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Klub Seniora „Pogodna Jesień” na czele z prezes – Zuzanną Szepietowską, Magdalena Pietruczak – prowadząca warsztaty dziennikarskie oraz Maria Strojek – kierownik istniejącej niegdyś Futrzarskiej Spółdzielni Pracy.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli reportaż, który powstał podczas trwania zadania. Przedstawione zostały też pozostałe rezultaty projektu: prace plastyczne dzieci z klas nauczania początkowego oraz wystawa misiów. Wśród nich znalazły się misie wykonane przez dzieci w Fabryce Misia w Białymstoku oraz pochodzące z Futrzarskiej Spółdzielni Pracy odnalezione podczas trwania projektu. Dzieci biorące udział w działaniu otrzymały dyplomy oraz certyfikaty narodzin swoich misiów, a partnerzy – podziękowania za pomoc przy realizacji projektu.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com