DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Zapraszamy!

Dnia 2 grudnia 2019 roku
Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
wznawia działalność w swojej siedzibie przy ul. Ludowej 19.

Zapraszamy do korzystania z oferty kulturalnej MOK.

Jednocześnie zachęcamy osoby prywatne, stowarzyszenia i inne podmioty
do zgłaszania swoich pomysłów oraz czynne współtworzenie kultury w naszym mieście.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com