DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

„Huzar” - legenda Podlasia tematem spotkania Klubu Miłośników Historii

Dnia 20 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii.

Z prelekcją wystąpił dr Łukasz Lubicz-Łapiński – historyk od lat zajmujący się dziejami drobnej szlachty podlaskiej. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w 2011 r. obronił pracę doktorską nt. „Rodzina drobnoszlachecka w XVI-XIX w. na przykładzie parafii Kobylin Borzymy, Suraż i Trzcianne.” Prezes białostockiego oddziału Związku Szlachty Polskiej oraz sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Białymstoku. Obecnie pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Tematem wykładu była postać kpt. Kazimierza Kamieńskiego Huzara”.

W wystąpieniu dr Łukasz Lubicz-Łapiński zaznaczył, że kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” był jednym z najdłużej walczących żołnierzy podziemia niepodległościowego. Urodził się niedaleko Wysokiego Mazowieckiego (we wsi Markowo Wólka), na tamtym terenie też walczył. W czasie kampanii wrześniowej służył w 9. Pułku Strzelców Konnych, przechodząc w jego szeregach cały szlak bojowy. Brał udział m.in. w walkach na pograniczu z Prusami Wschodnimi, oraz w dalszych działaniach odwrotowych – aż po Lubelszczyznę. Po dołączeniu do grupy Operacyjnej „Polesie” uczestniczył w ostatnich bitwach Września w rejonie Kocka. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której od razu zbiegł i powrócił w rodzinne strony, na teren okupacji sowieckiej. Od listopada 1939 r. był w konspiracji w ZWZ-AK na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie. Wiosną 1944 r. dołączył do lotnego oddziału Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie, a w lipcu 1944 r. został dowódcą samoobrony Obwodu AK-AKO-WiN Obwodu Wysokie Mazowieckie. Przeprowadził wiele akcji bojowych przeciw oddziałom UB i MO, a także NKWD. Po śmierci kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” został dowódcą 6. Brygady Wileńskiej AK. O poparciu jakim cieszył się „Huzar” wśród mieszkańców Podlasia świadczy fakt, że utrzymał się w polu walki niemal do końca 1952 r. W październiku 1952 r. w wyniku prowokacji UB został zwabiony do Warszawy i tam aresztowany. 26 marca 1953 r. został skazany na karę śmierci po pokazowym procesie w Łapach i 11 października stracony w białostockim więzieniu na ul. Kopernika.

W trakcie spotkania zebrani obejrzeli krótki film dotyczący Operacji „Cezary”, która miała na celu schwytanie „Huzara” i jego żołnierzy. Z widowni padły liczne pytania, na które prelegent chętnie udzielał odpowiedzi. Wiele z zebranych osób podzieliło się swoimi wspomnieniami o „Huzarze.”

Kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii odbędzie się 7 maja br. o godz. 18ºº w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Gościem będzie prof. Jerzy Robert Nowak – historyk i publicysta, który wystąpi w prelekcją nt. Węgierska droga do zwycięstwa.


Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com