DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

______________________________________________________________________________________________________________

 Informacja

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 22 listopada 2018 r. posiada w sprzedaży album pt. „Wysokie Mazowieckie w fotografii w 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918-2018” autorstwa Karola Głębockiego i Tomasza Śmigielskiego.

 

Album można zakupić w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury mieszczącym się w Urzędzie Miasta na II piętrze w pokoju nr 28 w godzinach 900 – 1430.

 Serdecznie zapraszamy.

 

Aktualności

Klub Miłośników Historii zaprasza ... "Pierwsze stulecie Jagiellonów"

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com