DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Wojna polsko-bolszewicka – prawda i mity. Spotkanie Klubu Miłośników Historii

W niedzielę 13 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Klubu Miłośników Historii. Wykład na temat „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Prawda i mity” wygłosił Marek Gajewski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku) oraz Podyplomowych Studiów Muzeologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Historyk, autor kilku publikacji historycznych i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu dziejów wojskowości i historii Policji Państwowej okresu międzywojennego. Obecnie pełni funkcję kustosza Muzeum Wojska w Białymstoku.

 Prelekcji wysłuchali licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i powiatu, w tym m.in. uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół, radni Rady Miasta i Rady Powiatu, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Oddział Wysokie Mazowieckie oraz inni zainteresowani historią. Marek Gajewski zwrócił uwagę, że wojna polsko-bolszewicka kojarzona jest głównie z Bitwą Warszawską z 15 sierpnia 1920, a tak naprawdę rozpoczęła się już półtora roku wcześniej. Wielokrotnie zaznaczał, że sukces polskich wojsk w tej trudnej wojnie zależał w głównej mierze od polskich żołnierzy, bez których dowództwo nie zdołałoby pokonać wroga.

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com