DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Islam a Europa – spotkanie Klubu Miłośników Historii

W sobotę 23 lutego odbyło się spotkanie Klubu Miłośników Historii, w którym po raz drugi gościł Piotr Boroń – polski polityk, historyk i samorządowiec, senator VI kadencji, który w 1986 r. ukończył studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem prelekcji był niezwykle istotny problem czasów obecnych – islam a Europa.

Prelegent przypomniał okoliczności powstania tej wielkiej religii oraz najważniejsze zasady w niej panujące. Istnieje wiele odłamów islamu o różnym stopniu radykalności przekonań jego wyznawców. Nie zmienia to jednak faktu, że kraje, których obywatele wyznają tę religię, są państwami wyznaniowymi, w których panuje wyłącznie prawo religijne.

W trakcie wykładu poruszone zostały zagadnienia ekspansji islamu od początku jego istnienia aż do dziś.

Temat jest niezwykle rozległy i trudny, dlatego też można o nim rozprawiać bardzo długo. Mamy nadzieję, że ten wykład zachęcił słuchaczy do zgłębienia go we własnym zakresie.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com