DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Polska Piastów

27 października odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii, którego gościem był prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – historyk specjalizujący się w historii średniowiecza, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Warto zaznaczyć, że jest to druga wizyta tego naukowca w naszym mieście w ciągu roku – tematem poprzedniego wykładu było pierwsze stulecie Jagiellonów.

 Tym razem licznie zgromadzona publiczność, wśród której znaleźli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Jagiellończyka, a także stali bywalcy Klubu Miłośników Historii, wysłuchała prelekcji na temat Polska Piastów. Na początku swojego wystąpienia pan profesor zaznaczył, że czas sprawowania władzy przez Piastów można podzielić na cztery okresy, których nie można streścić w ciągu półtorej godziny. Dlatego też skupił się na dwóch pierwszych władcach Polski, czyli Mieszku I i Bolesławie Chrobrym, ale także na rozwoju terytorialnym państwa piastowskiego. Ciekawostką jest fakt, że jeszcze przed chrztem Mieszko był nazywany przyjacielem cesarza Ottona, który zabiegał sam o sojusz, co było związane z silną pozycją militarną Polan. Spotkanie zakończyła ciekawa i owocna dyskusja.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com