Aktualności

Polska Piastów

27 października odbyło się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Historii, którego gościem był prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – historyk specjalizujący się w historii średniowiecza, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Warto zaznaczyć, że jest to druga wizyta tego naukowca w naszym mieście w ciągu roku – tematem poprzedniego wykładu było pierwsze stulecie Jagiellonów.

 Tym razem licznie zgromadzona publiczność, wśród której znaleźli się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Jagiellończyka, a także stali bywalcy Klubu Miłośników Historii, wysłuchała prelekcji na temat Polska Piastów. Na początku swojego wystąpienia pan profesor zaznaczył, że czas sprawowania władzy przez Piastów można podzielić na cztery okresy, których nie można streścić w ciągu półtorej godziny. Dlatego też skupił się na dwóch pierwszych władcach Polski, czyli Mieszku I i Bolesławie Chrobrym, ale także na rozwoju terytorialnym państwa piastowskiego. Ciekawostką jest fakt, że jeszcze przed chrztem Mieszko był nazywany przyjacielem cesarza Ottona, który zabiegał sam o sojusz, co było związane z silną pozycją militarną Polan. Spotkanie zakończyła ciekawa i owocna dyskusja.