DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

O cywilizacji zachodu w Klubie Miłośników Historii

Upadek cywilizacji zachodniej był tematem kolejnego spotkania Klubu Miłośników Historii, które odbyło się 24 listopada. Jego gościem był Wojciech Roszkowski – profesor historii, kierownik Zakładu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Obszaru Postsowieckiego Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Autor m.in. „Najnowszej historii Polski”, „Gospodarczej roli większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939”, „Półwiecza. Historii politycznej świata po 1945 roku”, „Roztrzaskanego lustra. Upadku cywilizacji zachodniej”, a także „Mistrzowskiej gry Józefa Piłsudskiego”.

Prelegent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że szeroko pojęta cywilizacja zachodnia swoje korzenie czerpie z filozofii greckiej i rzymskiej oraz z chrześcijaństwa, a także opiera się na trzech głównych fundamentach: prawdzie, pięknie i dobru. Przez całe wieki pojawiały się prądy, które dążyły (i nadal dążą) do zburzenia tego porządku. Według profesora upadek cywilizacji zachodniej rozpoczął się od rewolucji francuskiej, która otworzyła drogę wielu ideologiom negującym korzenie kultury.

Po wykładzie odbyła się ciekawa i owocna dyskusja. Chętni mogli nabyć publikacje prelegenta oraz uzyskać dedykację.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com