DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Pracownia Orange już otwarta !

Na ten dzień, czyli 22 stycznia 2018 roku, mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego i okolic czekali z niecierpliwością z dwóch powodów. Pierwszym było oczywiście rozpoczęcie ferii zimowych, natomiast drugim – uroczyste otwarcie Pracowni Orange, która rozpoczęła swoją działalność w Miejskim Ośrodku Kultury.

 

 

Przecięcia wstęgi dokonały: dyrektor MOK Małgorzata Sałęga, Lider Grupy Inicjatywnej Dorota Mokrzewska oraz Zastępca Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Ewa Konarzewska. Kolorowym konfetti przywitaliśmy licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i okolic, którzy po brzegi wypełnili salę pracowni. Następnie w kilku ciepłych słowach dyrektor MOK podziękowała za wszystkie oddane głosy i wyraziła nadzieję na owocne funkcjonowanie pracowni. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób złożyli pani burmistrz Ewa Konarzewska i pan Ryszard Flanc – Dyrektor ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, dzięki którym między innymi udało się nam zdobyć 7 miejsce w kraju podczas głosowania.

Członkinie Grupy Inicjatywnej – Cecylia Dąbrowska, Edyta Porowska i Dorota Mokrzewska zaprezentowały wyposażenie pracowni ufundowane przez Fundacje Orange oraz koncepcję działalności na najbliższy rok. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła prezentacja robotów LOFI oraz konsoli Play Station4, której dokonali wolontariusze – uczniowie ZSZ im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Oprócz tego można było zrobić pamiątkowe zdjęcia, zjeść okolicznościowy tort ufundowany przez pana Mariusza Zgieruna właściciela Piekarni Cukierni „Zgierun”. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje: ogromną maskotkę Kubusia Puchatka, malowanie twarzy – w wykonaniu wolontariuszy ze Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” oraz kolorowe balony i własnoręczne wykonanie pamiątkowej pocztówki. Ogromnie ucieszył nas fakt, że w uroczystym otwarciu naszej pracowni zechcieli wziąć udział przedstawiciele samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie, stowarzyszeń i grup wolontariackich, samorządów uczniowskich z opiekunami oraz różnych zakładów pracy, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Obecni byli również partnerzy medialni i biznesowi naszej pracowni – pan Marcin Godlewski z firmy Tel-Com oraz Karol Maksimczuk – właściciel portalu informacyjnego wysokomazowiecki24.pl. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu i utwierdza nas w słuszności istnienia takiego miejsca.

Pracownia Orange w Wysokiem Mazowieckiem dzięki wsparciu Fundacji Orange została wyposażona w sprzęt multimedialny, czyli w trzy laptopy z oprogramowaniem, konsolę Play Station4, urządzenie wielofunkcyjne, telewizor LCD oraz dwa zestawy Lofi Robotów. Jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wieku, dlatego zapraszamy do korzystania z kursów, warsztatów i spotkań, które znajdą się w naszej ofercie.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com