DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Łączy nas pamięć - akcja społeczno-edukacyjna Żonkile - spotkanie I (relacja)

5 kwietnia 2018 roku spotkaliśmy się w Pracowni Orange z członkami Koła Plastycznego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i innymi chętnymi osobami, by przywrócić pamięć o bohaterach powstania w gettcie warszawskim. W 2018 roku mija 75 lat od tamtych wydarzeń.

 

Spotkanie rozpoczęło krótkie wprowadzenie, w którym nakreślono problem i zapoznano uczestników z celem akcji. Później wraz z gośćmi obejrzeliśmy film "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943". Po obejrzeniu filmu udaliśmy się do kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zwykle odbywają się zajęcia Koła Plastycznego, by wykonać papierowe żonkile. Nie zdążyliśmy jeszcze policzyć, ile kwiatów powstało, ale wkrótce podzielimy się z Państwem tą informacją.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą równie owocne.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com