DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dzisiaj odbędą się ostatnie zajęcia z robotyki

17 maja odbyły się już trzecie zajęcia drugiej edycji robotyki. Na każdych kolejnych zajęciach uczestników jest coraz więcej, co ogromnie nas cieszy. Przy takiej liczbie konstruktorów robot z pewnością będzie działał bez zarzutu! :)

Dzisiaj o godzinie 17:00 odbędą się ostatnie zajęcia z robotyki przed wakacjami. 

Przypominamy, że w czerwcu startuje II edycja warsztatów SCRATCH - kto się jeszcze nie zapisał niech się pospieszy, bo zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zajęcia są bezpłatne :)

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com