DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Czekamy na Ciebie - Wolontariat w Pracowni Orange

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia) w Pracowni Orange w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dotyczące wolontariatu. Cieszy nas, że oprócz osób, które już nas wspierają, pojawiły się nowe, chętne do pomocy. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega wolontariat i e-wolontariat oraz w jaki sposób mogliby pomóc przy organizacji różnych akcji i wydarzeń organizowanych przez Pracownię.

 

Była to również doskonała okazja by podsumować ten rok i uhonorować osoby, które wspierają nas od początku istnienia Pracowni. Jeszcze raz dziękujemy uczniom ze szkolnego koła wolontariatu „Pomagam aktywnie” działającego w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem oraz ich opiekunom – p. Annie Korzątkowskiej i p. Mariuszowi Prusko.

Było to ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach Tygodnia Pracowni Orange 2018. Dziękujemy mieszkańcom miasta, którzy znaleźli czas, by świętować wspólnie z nami, a wszystkich chętnych zainteresowanych wolontariatem – zapraszamy do współpracy!

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com