DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Warsztaty z montowania filmów

W dniach 28.11-05.12.2018 wzięliśmy udział w wielkim wydarzeniu, jakim był Tydzień Pracowni Orange. W jego ramach zorganizowany był konkurs "Nasza miejscowość 2050", w którym zdobyliśmy IV miejsce i tym samym wygraliśmy warsztaty z montowania filmów, które odbędą się 14 stycznia 2019.

Zapraszamy do zapisów.

Uwaga! Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy konkursu.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com