DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Dzień Ofiar Przestępstw w Pracowni Orange

W związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, Pracownia Orange przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem zorganizowała spotkanie pt. „Bezpieczny senior”.

Inspektor zespołu do spraw profilaktyki społecznej i nieletnich – Anna Rytel, asp. Anna Zaremba oraz st. sierż. Michał Michalski przedstawili metody działania przestępców i naciągaczy (również tych wirtualnych) oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Uczestnicy dowiedzieli się, jak odróżnić funkcjonariusza policji od oszusta i jak sprawdzić kim faktycznie jest. Mogli też przyjrzeć się policyjnym odznakom.

Spotkanie było dobrą okazją do przypomnienia zasad poruszania się na drodze poza terenem zabudowanym oraz zgłoszenia swoich uwag dotyczących bezpieczeństwa w naszym mieście. Przybyłe panie były bardzo aktywne, zadawały dużo pytań i opowiadały o sytuacjach, w których czuły się zagrożone. Pracownicy KPP poinformowali również jakie przestępstwa zdarzały się najczęściej na terenie naszego powiatu w ciągu ostatniego roku oraz rozdali wszystkim opaski odblaskowe.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu spotkaniom mieszkańcy będą ostrożniejsi nie tylko na drodze, ale również otwierając drzwi nieznanym ludziom czy rozmawiając przez telefon z „podstawionym” wnuczkiem. Rozmowy ze specjalistami oraz poznanie mechanizmu działania oszustów to sposób na to, by w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com