DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Lofi robot ukończony – warsztaty z robotyki

Udało się! Lofi robot o imieniu „Goryl” został złożony. W lutym i marcu trwały warsztaty z robotyki, które prowadzili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, na czele z p. Dorotą Roszkowską, za co serdecznie dziękujemy.

Na pierwszych zajęciach, 19 lutego, uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mechaniki, automatyki i elektroniki.

Następnie mieli okazję zobaczyć jak działa, złożony wcześniej, robot Evolution, po czym rozpoczęli składanie „Goryla”. Na kolejnych spotkaniach, które odbyły się 26 lutego, 5 oraz 12 marca kontynuowali swoją pracę. By w pełni ukończyć zadanie potrzebna była organizacja dodatkowych warsztatów. I tym sposobem, 19 marca odbyły się ostatnie zajęcia, kończące cykl warsztatów z robotyki. „Goryl” został złożony, a aplikacje niezbędne do uruchomienia go, zadziałały. Nasz robot zaczął się poruszać :)

Na zakończenie uczestnicy oraz prowadzący otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com