DESIGNED BY joomla2you

Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie realizuje Projekt AKTYWNY SENIOR W POGODNEJ JESIENI ŻYCIA współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Całkowity koszt Projektu wynosi 369 379,00 zł,  dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 350 719,00 zł co stanowi 94,95 % całości kosztów projektu.

Aktualności

Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia trwa

W dzisiejszych czasach seniorzy mimo, że najczęściej są na emeryturze i nie pracują, to jednak spędzają aktywnie czas. Prowadzą aktywne życie i nie poprzestają na siedzeniu w domu, oglądaniu telewizji czy rozwiązywaniu krzyżówek. Dzięki realizacji projektu Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia seniorzy z terenu Wysokiego Mazowieckiego mają doskonałe warunki dla rozwoju swoich pasji, zainteresowań czy zdolności manualnych.

Czytaj więcej: Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia trwa

Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia rozpoczęty

Nowopowstały Klub Seniora skupia 40 osób mieszkających w Wysokiem Mazowieckiem, które będą się spotykać co najmniej 3 dni w tygodniu przez 5 godzin. W ofercie projektu znajduje się szereg różnorodnych tematycznie warsztatów, wykładów i zajęć – edukacyjnych, aktywizacyjnych, hobbystycznych, prozdrowotnych oraz z zakresu poradnictwa specjalistycznego.

Czytaj więcej: Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia rozpoczęty

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com