DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Tydzień z Internetem

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem przystąpiła do ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z Internetem”. Przygotowaliśmy dwa spotkania, w których mieli okazję uczestniczyć dzieci oraz seniorzy. Zajęcia odbyły się w poniedziałek 24 marca.

 Seniorzy wzięli udział w spotkaniu pt. „Pole do popisu”. Podczas wykładu on-line w formie wideokonferencji poznali podstawowe informacje dotyczące obsługi komputera oraz wyszukiwania informacji w Internecie.

Zajęcia dla dzieci inspirowane były książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Co z Ciebie wyrośnie?” i dotyczyły wymarzonych zawodów oraz umiejętności, które są potrzebne do ich wykonywania. W programie znalazły się gry i zabawy animacyjne, ruchowe, scenki pantomimiczne, quiz na temat najbardziej tajemniczych zawodów. Na zakończenie uczestnicy spróbowali swoich sił w edukacyjnej grze komputerowej, którą można znaleźć w Internecie: http://cozciebiewyrosnie.pl/.

Spotkania były okazją nie tylko do dobrej zabawy ale także integracji i wspólnego odkrywania Internetu. Potwierdzeniem tych słów są zdjęcia.

Zapraszamy do oglądania!                                                                                                         

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com