DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

"Co ze mnie wyrośnie?" - spotkanie w ramach akcji TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2015

            W dniach 23-29 marca trwała ogólnoeuropejska akcja „Tydzień z Internetem. Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem już po raz kolejny przyłączyła się do udziału organizując spotkanie dla dzieci pt. „Co ze mnie wyrośnie”. Zajęcia odbyły się 27 marca i dotyczyły najciekawszych zawodów oraz umiejętności potrzebnych do ich wykonywania.    

            Podczas dwugodzinnego spotkania dzieci brały udział w zajęciach ruchowych i animacyjnych, wcielały się w przedstawicieli różnych zawodów, przedstawiały scenki pantomimiczne dotyczące pracy w cyrku, operze i filmie. Na podstawie książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich pt. „Co z ciebie wyrośnie” poznały nowe zawody oraz grały w edukacyjne gry komputerowe towarzyszące wydaniu książki.

            Uczestnicy zarejestrowali swój udział na stronie kampanii Tydzień z Internetem”, a na zakończenie spotkania otrzymali upominki.

 

 

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com