DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

            Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej, zorganizowała dnia 15 kwietnia br. konferencję pt. „Biblioteki powiatu wysokomazowieckiego”. Uczestniczyły w niej bibliotekarki bibliotek publicznych i biblioteki fachowej oraz nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych z terenu miasta i powiatu.

             Prelegentki w formie prezentacji multimedialnej przedstawiły swoje biblioteki oraz omówiły specyfikę pracy w tych placówkach. Dzięki temu bibliotekarki miały możliwość wymiany swoich zawodowych doświadczeń, bliżej poznały charakter pracy w poszczególnych bibliotekach: publicznych, szkolnych oraz bibliotece fachowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostały: 

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem
  • Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew
  • Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem
  • Biblioteka szkolna Gimnazjum im. M. Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
  • Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
  • Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu
  • Biblioteka Fachowa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

           E. Decewicz

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com