DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Nowości wydawnicze w księgozbiorze regionalnym

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

(Czytelnia Książki i Prasy, Wypożyczalnia dla dorosłych)

zaprasza do zapoznania się z nowościami wydawniczymi

w księgozbiorze regionalnym.

 

 

Gmina Nowe Piekuty z okazji 70-tej rocznicy zbrodni niemieckich na ziemiach polskich wydała publikację

pt. „Pamięć niezasypana w popiołach”.

W książce opisano tragiczne wydarzenia z 1943 r. z terenu wsi Krasowo Częstki (258 ofiar) oraz z 1944 r. z terenu Jabłoni Dobek (93 ofiary) i Skłodów Borowych (21 ofiar).

Publikacja opiera się na autentycznych wspomnieniach i opowieściach świadków.

Autorkami są mieszkanki Gminy Nowe Piekuty – Marzena Olędzka, Katarzyna Mantur i Dorota Niemyjska.

 

 

  

  

 

 

 

 „Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu Gminy Nowe Piekuty”.

Autor – Zbigniew Romaniuk, opisując poszczególne miejscowości skupił się na ukazaniu procesu osadnictwa i przemian historycznych. Istotną część publikacji stanowią również informacje o ciekawszych zdarzeniach i postaciach urodzonych na tym terenie lub z nim związanych.

    

 

 

 „Miasta województwa podlaskiego”

książka autorstwa prof. dr. hab. Adama Czesława Dobrońskiego, wybitnego historyka, autora wielu monografii i opracowań, znawcy Podlasia oraz Mazowsza.

Publikacja ta jest niezwykle cennym źródłem informacji, stanowi pierwszy od około 50 lat zwięzły przegląd przeszłości miast województwa podlaskiego.

Książka zawiera 40 monografii miejscowości, gdzie wyodrębnione zostały najistotniejsze procesy historyczne oraz momenty dziejowe.

 

 

 

 

  Książka „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Białymstoku.

Ukazane są w niej represje jakim poddawano polskich obywateli w latach 1939-1989. W publikacji autorzy skupili się na tragicznych losach przedstawicieli ziemiaństwa niszczonych przez okupanta sowieckiego i niemieckiego w trakcie II wojny światowej. Działaniom tym towarzyszyła bezprawna akcja grabieży majątków.

Wydawnictwo pod redakcją Ewy Rogalewskiej i Łukasza Lubicz-Łapińskiego.

  

 

Publikacja „Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku” ukazuje losy szlachty na przykładzie jednego z rodów drobnoszlacheckich Podlasia.

Autorem jest Emil Kalinowski – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem, a obecnie doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzący ze wsi Kalinowo-Solki, który w 17. pokoleniu jest potomkiem opisywanego w książce Trojana z Kalinowa.

 

 

Wszystkich zainteresowanych historią i kulturą regionu zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

(W artykule posłużono się informacjami pochodzącymi z wyżej wymienionych tytułów.) 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com