DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Basia w bibliotece - spotkanie autorskie z p. Zofią Stanecką

 

W ramach popularyzacji książki i czytelnictwa 6 maja br. w kawiarni MOK odbyło się spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, która przybyła na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawcami.

 

 

Zofia Stanecka jest autorką bajek i opowiadań dla dzieci, m.in. serii o Basi, która przyniosła jej największą popularność wśród małych czytelników. Po przeczytaniu dzieciom fragmentów swoich książek autorka opowiedziała o procesie powstawania książki i ludziach, którzy ją współtworzą. Następnie, w formie teatrzyku, przedstawiła dzieciom bajkową Basię i jej tatę.

W drugiej części spotkania uczestnicy mogli wcielić się w rolę ilustratorów i zaprojektować okładkę do książki o nowych przygodach Basi. Ochotnicy zaprezentowali swoje prace i przedstawili pomysły na tytuł książki. Niektórzy z nich wykazali się dużą wyobraźnią. Po zajęciach plastycznych dzieci miały możliwość zadawania pytań autorce. Zofia Stanecka bardzo chętnie odpowiadała na wszystkie, nawet te prywatne.

Spotkanie zakończyło się długą kolejką po zakup książek z dedykacją i autografem autorki. Mamy nadzieję, że żywy kontakt z pisarką przyczyni się do tego, że dzieci chętniej będą sięgały po publikacje autorki.

Zapraszamy do wypożyczeń!

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com