DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Wybieram BIBLIOTEKĘ ! - XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2015, jak co roku, obchodzony jest Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek.

W ramach akcji dn. 11 maja br. „Oddział dla dzieci” Miejskiej Biblioteki Publicznej odwiedziła grupa z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

Dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki, dowiedziały się jak można założyć kartę czytelnika by wypożyczać książki. Następnie wysłuchały wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka” i same chętnie włączyły się w wymienianie bohaterów, którzy pomagali dziadkowi w wyrywaniu tytułowej rzepki. Na zakończenie dzieci zaśpiewały wiosenną piosenkę, a w nagrodę otrzymały zakładki do książek.

  

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com