DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Spotkania z pasjami

„Spotkania z pasjami” to projekt edukacyjno-animacyjny realizowany przez Fundację Orange skierowany do seniorów. W roku ubiegłym cieszył się on dużym zainteresowaniem i dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem postanowiła kontynuować spotkania.

Tym razem seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć w 15 spotkaniach on-line w formie wideokonferencji, które odbędą się w „Czytelni książki i prasy” MBP. Gośćmi tych spotkań będą zarówno osoby znane, które opowiedzą o swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej znane, ale równie aktywnie spędzające czas wolny.

Zajęcia są bezpłatne i będą odbywać się w czwartki o godz. 11.00 od kwietnia do listopada, średnio dwa razy w miesiącu.

 Zaczynamy już 10 kwietnia spotkaniem z Emilianem Kamińskim. Zapraszamy!

E. Decewicz

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com