DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

KULTURA NA WIDOKU

Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który daje dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w cyfrowym wydaniu.

Projekt realizuje Fundacja Legalna Kultura.

Partnerami strategicznymi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt ma na celu budowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i jest skierowany do wszystkich – nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, żeby wyrobić w sobie nawyk sięgania po kulturę z legalnych źródeł. Legalne źródła to miejsca, które dają dostęp do utworów, z zachowaniem wszelkich praw przynależnych twórcom. W tegoroczną edycję Kultury Na Widoku mocno zaangażowali się artyści ze świata filmu, literatury i muzyki. Kultura Na Widoku to bogata baza legalnych utworów skatalogowanych w kilku kategoriach. Wśród nich można wymienić albumy muzyczne nagradzanych polskich artystów, literackie bestsellery, gry oraz polskie produkcje filmowe ostatnich 10 lat. Utwory te bezpłatnie lub w promocyjnej cenie dostępne są na stronach www.kulturanawidoku.pl oraz www.legalnakultura.pl.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com