DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

"Funpakiet dla bibliotek" zakończony!

„Funpakiet dla bibliotek” - program firmy Funmedia, w którym uczestniczyła Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki.

Umożliwiał on bezpłatny, nieograniczony dostęp do pięciu interaktywnych kursów (językowych i specjalistycznych) dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Najmłodsi uczestnicy uczyli się języka angielskiego, starsi mogli skorzystać z kursów: języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego, a także wspomagającego procesy pamięciowe. W trakcie półrocznego dostępu do kursów z naszej oferty skorzystały 93 osoby!

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com