DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Odpoczynek z książką - nowości wydawnicze w bibliotece !

Podczas tegorocznych wakacji Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

wzbogaciła swój księgozbiór o 561 nowości, które ukazały się na rynku wydawniczym.

Na półkach naszej biblioteki znalazły się lektury szkolne, beletrystyka oraz literatura popularnonaukowa. Oto kilka wybranych pozycji:

Nowości wydawnicze dla dzieci:

Nowości wydawnicze dla dorosłych:

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta i powiatu, aby znaleźli czas na odpoczynek przy ulubionej lekturze. Informujemy również, że już wkrótce uzupełnimy swoje zbiory o kolejne nowości z dotacji Biblioteki Narodowej.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com