DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Odpoczynek z książką - nowości wydawnicze w bibliotece !

Podczas tegorocznych wakacji Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem

wzbogaciła swój księgozbiór o 561 nowości, które ukazały się na rynku wydawniczym.

Na półkach naszej biblioteki znalazły się lektury szkolne, beletrystyka oraz literatura popularnonaukowa. Oto kilka wybranych pozycji:

Nowości wydawnicze dla dzieci:

Nowości wydawnicze dla dorosłych:

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta i powiatu, aby znaleźli czas na odpoczynek przy ulubionej lekturze. Informujemy również, że już wkrótce uzupełnimy swoje zbiory o kolejne nowości z dotacji Biblioteki Narodowej.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com