DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Zapraszamy na lekcje biblioteczne

W ramach popularyzacji czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

Edukacja czytelnicza prowadzona w formie lekcji to najlepsze źródło informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Celem tych zajęć jest zapoznanie młodego czytelnika z biblioteką oraz podkreślenie roli książki w życiu każdego człowieka.

Nauczycieli zainteresowanych ofertą lekcji bibliotecznych prosimy o kontakt z kierownikiem biblioteki p. Dorotą Mokrzewską w celu ustalenia terminu zajęć. Tel. 86 275 23 34.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com