DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

FunEnglish w bibliotece - bezpłatny kurs języka angielskiego dla dzieci

Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do projektu „FunEnglish w bibliotece”.

W ramach współpracy z firmą Funmedia oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego uzyskaliśmy dostęp do bezpłatnych e-learningowych kursów języka angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl oraz FunJunior.pl do 31 października 2016 r.

 Kurs FunEnglish jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Łączy naukę z zabawą – składa się z kilkuset filmów, edukacyjnych gier, foto-lekcji i interaktywnych ćwiczeń. Kurs FunEnglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W tegorocznej edycji przewidziano kurs dla przedszkolaków – FunJunior. To w pełni interaktywny i multimedialny kurs angielskiego dla dzieci w wieku 4-5 lat, oparty o metodę immersji – dziecko ma tu kontakt jedynie z językiem angielskim.

                Dzieci mogą korzystać z kursu zupełnie samodzielnie – potrzebny jest im tylko biblioteczny komputer z dostępem do Internetu. Przez czas trwania kursu mogą liczyć na pomoc pracowników biblioteki.

Bliższe informacje w „Czytelni książki i prasy”

Miejskiej Biblioteki Publicznej

lub pod nr. tel.: 86 275 23 34

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com