DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie autorskie Jacka Łapińskiego

AUTOR: Jacek Łapiński – prawnik, autor książki „Jak być lepszym”.

Wykształcenie wyższe. Prawnik i technik-ekonomista. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie doktorant z prawa konstytucyjnego na UwB. Autor książki „Jak być lepszym” (psychologia pozytywna i psychologia biznesu) oraz publikacji na temat prawa.

Własna działalność gospodarcza. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, marketingu i samorządu.

Działacz społeczny i samorządowy. W latach 2006-2010 – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz w latach 2007-2011 – członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Prowadził zajęcia jako nauczyciel akademicki (przedmioty: „Prawo konstytucyjne”, „Stanowienie prawa miejscowego”, „Konstytucyjny system organów państwowych”) na Wydziale Prawa UwB i Wydziale Administracji UwB w Siedlcach.

Redaktor naczelny czasopism lokalnych poruszających sprawy samorządowe.

Strona autorska – www.jaceklapinski.pl

 

KSIĄŻKA: JAK BYĆ LEPSZYM

Jak być lepszym w życiu osobistym i zawodowym

 Spis treści:

 1. I. Wartości na drodze do celu – własna misja i wizja.

 2. II. Rozwój duchowy – dwa psy i sens życia.

 3. III. Rozwój umysłowy świadomość i kreatywność.

 4. IV. Rozwój emocjonalny – szczęście i nastrój.

 5. V. Czas to życie – efektywność i energia.

 6. VI. Zasada bogactwa – wartość pieniądza.

 7. VII. Przemyślane działanie – skuteczność.

 8. VIII. Motywacja i pasja – wywieranie pozytywnego wpływu na siebie i innych.

 9. IX. Tajemnice dobrej komunikacji – słuchanie, pytanie i metafory.

 10. X. M jak marketing, $ jak sprzedaż – sieć systemem biznesu.

 11. XI. Lider – czynniki sukcesu, paradoksy i synergia.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com