DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

NOWOŚCI w Dziale Pedagigicznym - IV kwartał

Nowości Działu Pedagogicznego

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Wysokiem Mazowieckiem

IV kwartał 2015 r.

 

 

1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Kraków 2015

2. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski, Sopot 2015

3. Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć, Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska, Warszawa 2015

4. Arteterapia : podręcznik, red. nauk. Cathy A. Malchiodi, Gdańsk 2014

5. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne, Beata Maria Pawlik, Warszawa 2015

6. Bliżej ludzi: rozmowy z mistrzami o tym, co nas łączy, co dzieli, o miłości, szczęściu, manipulacji, przeznaczeniu i zbrodni, red. Dorota Krzemionka, Kielce 2015

7. Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko, Warszawa 2014

8. Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Bogusław Śliwerski, Kraków 2013

9. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, red. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona, Warszawa 2015

10. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków 2006

11. Dziecko w świecie pokus, Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski, Kraków 2010

12. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal, Kraków 2011

13. Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Krystyna Żuchelkowska, Bydgoszcz 2015

14. Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków, Lindsey Biel, Kraków 2015

15. Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być, Adele Faber, Elaine Mazlish, Poznań 2015

16. Każdy inny : o naturze i niepowtarzalności człowieka, Judith Rich Harris, Sopot 2010

17. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? : łagodnie, konsekwentnie, z szacunkiem, Robert J. MacKenzie, Sopot 2016

18. Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej, Paweł Boski, Warszawa 2010

19. Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne, red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik, Warszawa 2015

20. Neoliberalne uwikłania edukacji, Eugenia Potulicka, Joanna Rutkowiak, Kraków 2012

21. Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Teresa Hejnicka-Bezwińska, Warszawa 2015

22. Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. nauk. Wioleta Danielewicz, Wiesław Theiss, Warszawa 2014

23. Rodzina w mediach, media w rodzinie, red. nauk. Małgorzata Sitarczyk, Warszawa 2013

24. Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski, Warszawa 2013

 

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com