DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

"Akcja e-motywacja" w MBP zakończona

    Od września do grudnia uczestniczyliśmy w projekcie Fundacji Orange dla Bibliotek pod nazwą „Akcja e-motywacja". Jego celem była aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym.

     Podczas pięciu spotkań przy kawie oglądaliśmy transmisje na żywo, których gośćmi byli: aktorka filmowa i teatralna – Emilia Krakowska; pisarka, malarka i publicystka – Krystyna Kofta; aktorka i modelka – Helena Norowicz; podróżniczka, profesor antropologii społecznej – Ewa Nowicka Rusek oraz aktorka – Zofia Czerwińska. Dodatkowo swoją fachową wiedzą podczas wszystkich spotkań dzielił się z nami psycholog – Tomasz Kozłowski.

          Seniorzy chętnie brali udział w ćwiczeniach opartych o technikę artecoachingu tj. pracy nad rozwojem, wykorzystującej wszelkie formy sztuki oraz kreatywność. Własnoręcznie wykonali  kolaże pod tytułem „Małe-wielkie radości” oraz napisali "wiersze niecodzienne" z rozsypanki wyrazowej.

Powstałe prace można oglądać w holu biblioteki przy wejściu do „Czytelni książki i prasy”.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com