DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Sukces jak w bajce - zapraszamy na spotkanie autorskie

Anna Czartoszewska z miejscowości Plewki, należąca do Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem została laureatką konkursu literackiego pod hasłem "Bajka z przesłaniem", organizowanego przez Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu.

Jury uznało, że jej bajka pt. "Co jest najważniejsze..." jest najlepsza z nadesłanych na konkurs niemal trzystu prac. W krótkiej, bożonarodzeniowej powieści autorce udało się odpowiedzieć na ważne, egzystencjalne pytania. Z bajki wyłania się bowiem morał, że to nie dekoracje, prezenty, czy choinka stanowią o wyjątkowości Bożego Narodzenia, ale rodzina, miłość i życzliwość- i to nie tylko od święta...

Nagrodą główną w konkursie jest wydanie zwycięskiej bajki w wersji książkowej.


Bajkę Anny Czartoszewskiej

pt. "Co jest najważniejsze"

można wypożyczać w "Oddziale dla dzieci"

naszej biblioteki

 

Autorce gratulujemy !

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com