DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca - luty 2016

Oblicza trudnego dzieciństwa: konteksty rodzinno-edukacyjne

red. nauk. M. Cywińska, Poznań 2014

Publikacja stanowi wartościowy i ważny powód do dyskusji nad problematyką edukacji małego dziecka. Wpisuje się w szeroki kontekst współczesnych zmian myślenia o edukacji, wśród których wybija się konieczność szerszego uwzględniania potrzeb i bieżących sytuacji dzieci żyjących w świecie ciągłych przemian. Zaznacza się w nich przede wszystkim koncentracja na dziecku.

 

Wzrost zagrożeń rozwoju dziecka powoduje wzrost zapotrzebowań na badania naukowe i koncepcje praktycznych działań. Proponowana publikacja wychodzi naprzeciw tym potrzebom, gdyż zaznacza się w niej treści skupione na trudnościach życia, a tym samym trudnościach rozwoju dzieci.

Autorzy skoncentrowali się na różnych aspektach trudnego położenia dzieci w środowisku rodzinnym oraz na wymiarach trudności pojawiających się w obszarze edukacyjnym najmłodszych.

Na podkreślenie zasługuje aktualność treści zawartych w książce, w której autorzy odwołują się do najnowszych publikacji.

 

Źródło: www.gandalf.com.pl, www.ibuk.pl

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com