DESIGNED BY joomla2you

Aktualności

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca - kwiecień

Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko)

B. Z. Pearson, Poznań 2013

     Książka „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” jest poradnikiem, który pomoże odpowiedzieć na pytania, co robić i czego można oczekiwać będąc rodzicem dziecka, które ma szanse stać się w przyszłości osobą dwujęzyczną. To praktyczna pomoc w dwujęzycznym wychowaniu dzieci, a zarazem fascynująca książka o językowych możliwościach i umiejętnościach małych ludzi.

      Zawiera ona ogólne wiadomości, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie „jak” w praktyce powinno wyglądać dwujęzyczne wychowanie, lecz również – „dlaczego” proces nauki dwóch języków przebiega tak, a nie inaczej. Jest przydatna jako bieżąca pomoc przy stosowaniu określonej strategii wychowawczej. Kiedy indziej zachęci, aby zajrzeć do tej książki, gdy stwierdzisz że dokonania małych dzieci uczących się języka są fascynujące, i zechcesz dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje na poszczególnych etapach tej nauki.

Źródło: https://mediarodzina.pl, www.publio.pl

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com