DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca - kwiecień

Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko)

B. Z. Pearson, Poznań 2013

     Książka „Jak wychować dziecko dwujęzyczne” jest poradnikiem, który pomoże odpowiedzieć na pytania, co robić i czego można oczekiwać będąc rodzicem dziecka, które ma szanse stać się w przyszłości osobą dwujęzyczną. To praktyczna pomoc w dwujęzycznym wychowaniu dzieci, a zarazem fascynująca książka o językowych możliwościach i umiejętnościach małych ludzi.

      Zawiera ona ogólne wiadomości, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie „jak” w praktyce powinno wyglądać dwujęzyczne wychowanie, lecz również – „dlaczego” proces nauki dwóch języków przebiega tak, a nie inaczej. Jest przydatna jako bieżąca pomoc przy stosowaniu określonej strategii wychowawczej. Kiedy indziej zachęci, aby zajrzeć do tej książki, gdy stwierdzisz że dokonania małych dzieci uczących się języka są fascynujące, i zechcesz dowiedzieć się więcej o tym, co się dzieje na poszczególnych etapach tej nauki.

Źródło: https://mediarodzina.pl, www.publio.pl

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com