DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dział Pedagogiczny poleca... książkę miesiąca

Książka miesiąca – październik 2017 r.

Techniki uczenia się.
Jak efektywnie przyswajać wiedzę (praca zbiorowa)

Konstancin – Jeziorna  2016

Przez całe życie trzeba przyswajać nową wiedzę z różnych dziedzin. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o tematy, które nie należą do naszych zainteresowań. W tej książce przedstawione są wypróbowane sposoby przyswajania wiedzy, które pozwolą szybko i skutecznie opanować nawet skomplikowane treści. Jest poradnikiem, który ma pomóc w efektywnym uczeniu się i zdawaniu wszelkich egzaminów.

Oprócz wielu konkretnych wskazówek, których skuteczność można natychmiast wypróbować dzięki załączonym ćwiczeniom, w publikacji znalazły się informacje na temat tego, jak funkcjonuje pamięć. Dowiemy się, jak rozpoznać i wyeliminować czynniki, które przeszkadzają nam się skupić, czy w jaki sposób zwiększyć zdolność koncentracji. Na zakończenie autorzy podają sposób jak mądrze gospodarować czasem w okresie wzmożonego wysiłku intelektualnego, jak redukować stres, jak nauczyć się nad nim panować, aby stanowił dla nas bodziec do pracy, zamiast blokować wszelkie wysiłki.

Dzięki lekturze tej książki poznamy kreatywne metody nauki, dowiemy się kiedy lepiej sprawdza się nauka indywidualna, a kiedy w grupie, jak dobrze wypaść przed komisją, jak istotny jest wygląd i odpowiedni strój, jak walczyć ze stresem egzaminacyjnym, i co, jeśli mimo wszystko nam się nie uda.   

Źródło: www.rea-sj.pl, www.empik.com

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com