DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Spotkanie z „dilerem” literatury

Dziewiętnastego kwietna 2018 roku odwiedził nas niezwykły gość – Grzegorz Kasdepke. Było to już drugie z nim spotkanie zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ciągu ostatniego roku.

Tuż po godzinie 8:00 sala MOK zaczęła się wypełniać dziećmi, które przybyły specjalnie na spotkanie z ulubionym autorem książek. Mimo dnia wolnego od zajęć szkolnych przybyła spora grupa uczniów z nauczycielami oraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycili nas też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie wraz z wychowawcami.

 Pan Grzegorz, autor wielu książek, od początku wprowadził swobodną atmosferę, dzięki której mali czytelnicy aktywnie uczestniczyli w rozmowie. To spotkanie wyjątkowo rozpoczęło się od autografów, a zainteresowanie było naprawdę duże. Natomiast właściwą część wydarzenia zaczęła swoista lekcja języka polskiego, podczas której pisarz przypomniał gatunki literackie i ich definicje oraz zawody związane z pisaniem. Następnie opowiedział o swojej twórczości i o rzeczach, sytuacjach, które go inspirują. Z sentymentem wspominał swoją pierwszą książkę – „Kacperiadę”, którą napisał dla syna. Przeprowadził krótki test ze znajomości związków frazeologicznych i matematyki.

Jak sam siebie określił, jest „dilerem” od literatury, bo jego głównym celem jest uzależnienie dzieci od czytania. Frekwencja na spotkaniu świadczy o tym, że jego książki spełniają swoje zadanie, co nas bardzo cieszy. W Oddziale dla Dzieci naszej biblioteki mamy duży wybór twórczości autora, zatem zapraszamy do wypożyczeń.

Panu Grzegorzowi życzymy kolejnych sukcesów wydawniczych i zapraszamy ponownie.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com