DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Spotkanie z Karolem Wojtyłą na Saloniku Literackim

W poniedziałek, 29.10.2018 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2018/2019 spotkanie Saloniku Literackiego zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Temat spotkania "Karol Wojtyła – poeta, aktor" nawiązywał do obchodzonego w październiku Dnia Papieskiego w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Słuchacze UTW oraz mieszkańcy miasta i powiatu, zgromadzeni na sali konferencyjnej Urzędu Miasta zostali zapoznani z prezentacją multimedialną ukazującą papieża jako wybitnego intelektualistę, znakomitego znawcę filozofii, dramaturga, a przede wszystkim aktora i poetę.

 

Z poezją Karola Wojtyły uczestników zapoznali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych - Michalina Bielińska i Jakub Kwiatkowski, którzy odczytali "Wybrzeża pełne ciszy" oraz "Miłość mi wszystko wyjaśniła". Z kolei w duchowy nastrój wprowadził zespół wokalno-muzyczny Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica pod kierunkiem p. Wojciecha Mokrzewskiego w składzie: Kinga Fidlerowicz, Hubert Gromada i Jakub Koliński, który zaprezentował pieśni związane z Ojcem Świętym: "Moje miasto Wadowice", "Barka", "Abba ojcze".

Na zakończenie został wyświetlony materiał filmowy z recytacją poezji Karola Wojtyły pt. "Nadzieja, która sięga poza kres" w wykonaniu Gustawa Holoubka. W utworze poeta, doświadczając przemijalności świata, stara się dostrzec Oblicze Chrystusa, przez którego odzyskuje na nowo nadzieję. Zaprezentowany wiersz wzruszył słuchaczy i na sali zapanowała pełna zadumy cisza.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com