DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Afrykańskie spotkania z Robertem Gondkiem

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem, dn. 26 listopada 2018 r. zorganizowała 3 spotkania autorskie z Robertem Gondkiem - podróżnikiem, fotografem i miłośnikiem Afryki.

Dwa z nich zatytułowane "Spotkanie z Afryką" skierowane były do uczniów klas III-V i odbyły się kolejno w Miejskim Zespole Szkół oraz Szkole Podstawowej nr 1. Młodzież uczestniczyła w niezwykłej podróży w głąb Czarnego Lądu. Pan Robert opowiadał o swoich wyprawach, a na prezentacji multimedialnej pokazał zwierzęta żyjące w Afryce, niezwykłą roślinność oraz zamieszkujących tam ludzi i ich zwyczaje. Podczas spotkania uczniowie mogli nauczyć się kilku słów w języku suahili i wziąć udział w konkursie wiedzy o Afryce, w którym do wygrania były zdjęcia autorstwa Roberta Gondka.

 W godzinach popołudniowych odbyło się trzecie spotkanie pt. "Wyprawy na najwyższe szczyty Afryki", które przyciągnęło mieszkańców miasta i powiatu, w tym liczną reprezentację słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pan Robert opowiadał o afrykańskich krajach, górach i ich różnorodności. Na przygotowanej prezentacji uczestnicy podziwiali przyrodnicze bogactwo afrykańskich parków narodowych pełnych kolorowych ptaków, słoni, lwów, zebr, hipopotamów, goryli i wielu innych zwierząt. Prezentacja i dyskusja z gościem były tak interesujące, że czas minął niepostrzeżenie.

 Całość spotkania wzbogaciło stoisko, na którym można było nabyć album fotograficzny autorstwa Roberta Gondka, prace fotograficzne, oryginalne koszulki i widokówki.

 

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com