DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Ogólnopolski konkurs literacki "Tutaj jestem"

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku po raz dziewiąty organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki “Tutaj jestem” adresowany do pełnoletnich twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego wydawnictwa.
 
Tematyka prac jest dowolna, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie).

Prace, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach, można przysyłać do 31 stycznia 2019 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

(z dopiskiem: Konkurs “Tutaj jestem”)

Nagrodą jest wydanie drukiem zwycięskiej pracy. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.woak.bialystok.pl w zakładce konkursy.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com