DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Niezwykła przyjaźń Klausa Pischela w zbiorach biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna dziękuje darczyńcy za przekazanie do zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych książki autorstwa Klausa Pischela pt. "Niezwykła przyjaźń".

To historia niezwykłej przyjaźni księdza Józefa Kaczyńskiego pochodzącego ze wsi Krasowo-Częstki i oficera żandarmerii - Niemca Philippa Schweigera, która zrodziła się w Tykocinie wbrew wojennym okolicznościom.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com