DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Stanisława Leszczyńska bohaterska położna – spotkanie Saloniku Literackiego

W Saloniku Literackim, 18 marca 2019r., odbyło się wyjątkowe spotkanie, które przygotował Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Temat dotyczył patronki istniejącego jeszcze 19 lat temu Medycznego Studium Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - Stanisławy Leszczyńskiej. Była ona polską położną pełniącą posługę w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, bohaterką, która sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów.

 Spotkanie rozpoczęła Marianna Kaczanowicz – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która uzasadniła temat spotkania, po czym zaprosiła licznie zebranych studentów UTW, absolwentki studium oraz mieszkańców miasta i okolic na film „Stanisława Leszczyńska Matka matek”. Po projekcji, Stanisław Chmielewski – Wiceprezes UTW odczytał relację syna Stanisławy Leszczyńskiej – Bronisława z uroczystości nadania szkole imienia Stanisławy Leszczyńskiej, na podstawie książki Bohdana Bejze „Macierzyńska Miłość Życia”. Na ekranie wyświetlane były zdjęcia z tej uroczystości, a w tle słychać było „Pieśń bez słów” Felixa Mendelsona. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wybranych utworów z tomiku Janiny Kochanowskiej pt. „Z potrzeby serca”, które zostały napisane na cześć patronki szkoły. Wiersze odczytały słuchaczki UTW: Alicja Chmielewska, Elżbieta Materka oraz Regina Matusiewicz. Wśród zebranych znajdował się syn p. Janiny – Adam z rodziną. Na zakończenie głos zabrali chętni z publiczności, w tym ks. Mateusz Gąsowski, który, będąc synem jednej z nauczycielek studium, w swojej wypowiedzi odniósł się do czasów istnienia szkoły jaką pamięta z wczesnych lat swego dzieciństwa.

Prezes UTW podsumowała spotkanie cytując słowa Stanisławy Leszczyńskiej „warto żyć dla innych, walczyć dla innych”.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com