DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium

 Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem posiada w swoich zbiorach publikację „Wysokie Mazowieckie 1918-1939. Kalendarium” autorstwa Tomasza i Ignacego Śmigielskich wydaną przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie i Miejski Ośrodek Kultury w 2018 roku. Praca przedstawia różne aspekty życia mieszkańców naszego miasta okresu międzywojennego w układzie chronologicznym. Zapraszamy do wypożyczeń!

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com