DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Opowieść o Camino de Santiago na Saloniku Literackim

Na średniowieczny koniec świata, 20 maja 2019 r., studentów UTW zabrał Marcin Nawrocki, który opowiedział o swojej wędrówce francuskim szlakiem Camino de Santiago. Spotkanie zorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem.

 Marcin Nawrocki – fotograf, trener kreatywności, moderator burz mózgów i podróżnik, który przemierzył milion czterysta tysięcy kroków (900 km), by dotrzeć na średniowieczny koniec świata od południowej Francji, przez Pireneje aż po zachodni brzeg w północno-zachodniej Hiszpanii. Było to jedno z jego największych marzeń, które udało się spełnić po 20 latach, w 2018 roku. Pomysł ten narodził się po przeczytaniu książki Paulo Coelho „Pielgrzym”, w której autor na podstawie własnych doświadczeń opisuje pielgrzymkę do słynnego hiszpańskiego sanktuarium Santiago de Compostela.

Camino de Santiago (droga św. Jakuba) to jeden z bardziej znanych szlaków wędrownych, który prowadzi do katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela w Galicji i dalej do miejsca, które w średniowieczu uznawane było za „koniec świata”. Trasa oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów oraz żółtymi strzałkami ułatwiającymi podróż. Licznie zgromadzeni słuchacze UTW, mieszkańcy miasta i okolic, mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda codzienny marsz oraz zaspokajanie potrzeb organizmu wyczerpanego długotrwałą wędrówką. Jednak według pana Marcina najważniejsze w tym wszystkim są spotkania z ludźmi z całego świata i ich historie. Jest to również droga do poznania samego siebie. Uczestnicy saloniku w prezentacji multimedialnej podziwiali różnorodne hiszpańskie krajobrazy. Obejrzeli także kartę pielgrzyma, na której zbiera się pieczątki świadczące o przebytych kilometrach, co w rezultacie gwarantuje otrzymanie specjalnego certyfikatu.

Z sali padło mnóstwo pytań. Marcin Nawrocki z chęcią odpowiadał na wszystkie z nich, zachęcał do pokonania chociaż części trasy i podzielił się jednym ze swoich podróżniczych marzeń. Trzymamy kciuki, aby się spełniło! Na zakończenie spotkania Marianna Kaczanowicz – Prezes UTW wręczyła bohaterowi spotkania pamiątkową statuetkę.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com