DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja
Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem wziął udział w konkursie „ZAPRASZAMY DO GRY - LOKALNE PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ” realizowanym w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Złożony przez naszą instytucję projekt „Na tropie wysokomazowieckiego misia” otrzymał dofinansowanie i znalazł się wśród 15 najlepszych w całym województwie.
Działanie prowadzone w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, będącego częścią programu „Bardzo Młoda Kultura" Narodowego Centrum Kultury.

Aktualności

„Jesienią życia pisane” - wieczór autorski

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem, 17 czerwca, zorganizował wieczorek autorski. W ramach spotkania Saloniku Literackiego gościliśmy studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku Podlaskim, które przyjechały, by zaprezentować swoją twórczość.

 

Prezes bielskiego UTW – Tamara Rusaczyk oraz studentki – Luba Tkaczuk i Walentyna Waszczuk przeczytały swoje wiersze, które zostały nagrodzone w lokalnych konkursach oraz te, do których mają największy sentyment. Większość z nich dotyczyła tematyki przyrody, ale także zagadnień szczęścia, przyjaźni, miłości, samotności oraz ogólnych rozważań o życiu. Nie mogło również zabraknąć wierszy o spotkaniach i zajęciach w UTW. Panie czytały w języku polskim, białoruskim i rosyjskim. Prezentowane utwory niekiedy wprawiały słuchaczy UTW w nostalgiczny nastrój, a czasami wywoływały uśmiech.

Na zakończenie poetki złożyły na ręce Prezes UTW - Marianny Kaczanowicz własnoręcznie wykonane kwiaty z bibuły oraz publikacje ze swoimi wierszami. One również w podziękowaniu za udział w spotkaniu otrzymały upominki.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com