DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Dział pedagogiczny poleca – „Od facebooka do post-przyjaźni”

Czasy, w których żyjemy, Zygmunt Bauman określa jako płynną nowoczesność. Jej cechą charakterystyczną jest uwolnienie od więzi i zobowiązań, zwolnienie z reguł i norm, które niedawno wydawały się oczywiste. Efektem tych zmian jest zatarcie znaczeń pojęć takich jak np. przyjaźń. Autor przygląda się przeobrażeniom, jakim uległy nasze relacje z bliskimi. Pokazuje nowe warianty relacji: przyjaźń skomercjalizowaną, czy relacje paraspołeczne.

Książka, którą proponujemy porusza temat niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Coraz powszechniejszy dostęp do technologii powoduje, że gubimy się we własnych uczuciach i emocjach. Zapraszamy do zapoznania się z obserwacjami autora na temat zmian zachodzących w relacjach międzyludzkich.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com