DESIGNED BY joomla2you

 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6 482 836,62 zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Polscy nobliści na Saloniku Literackim

Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem, 18 listopada w ramach Saloniku Literackiego, przygotowały spotkanie dotyczące polskich laureatów Nagrody Nobla.

Studentki Krystyna Wódz, Elżbieta Materka i Regina Matusiewicz swoje wystąpienie rozpoczęły od sylwetki samego Alfreda Nobla – fundatora Nagrody Nobla. Następnie przedstawiły informacje oraz ciekawostki dotyczące polskich noblistów znanych każdemu Polakowi oraz tych mniej znanych, żydowskiego pochodzenia. Wśród nich znaleźli się m.in.: Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Józef Rotblat, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk.

Na zakończenie Marianna Kaczanowicz – Prezes UTW podziękowała za przygotowane wystąpienie i zachęciła słuchaczy do zapoznania się z twórczością tegorocznej noblistki – Olgi Tokarczuk.

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com