DESIGNED BY joomla2you


 Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem otrzymał dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5. Rewitalizacja

Wartość projektu: 9,8 mln zł, Dofinansowanie: 6,7 mln zł. W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualności

Fryderyk Chopin w Wysokiem Mazowieckiem

Od 11 maja 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury można zwiedzać wystawę fotografii Fryderyk Chopin w kraju ojczystym autorstwa Janusza Wolińskiego, która tego dnia została uroczyście otwarta.

Dyrektor MOK Małgorzata Sałęga powitała przybyłych na wernisaż gości i przedstawiła postać autora. Ukończył on studia optyczne na Politechnice Warszawskiej, natomiast później zapałał ogromną miłością do fotografii – najpierw krajobrazu, a obecnie miejsc związanych z F. Chopinem. Zastępca Burmistrza Ewa Konarzewska podziękowała panu Wolińskiemu za to, że zechciał udostępnić niewielką część swoich zbiorów mieszkańcom naszego miasta, bo dzięki temu Fryderyk Chopin zagościł w Wysokiem Mazowieckiem.

Janusz Woliński podał powody zorganizowania swojej wystawy o Fryderyku Chopinie w Wysokiem Mazowieckiem. Najważniejszy to fakt, że stąd pochodzi. Drugą ważną przyczyną są obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a kompozytor był wielkim patriotą. Pan Janusz pokrótce przedstawił ciekawostki z życia Chopina oraz omówił swoje zamiłowanie do fotografowania miejsc z nim związanych. Wykonuje to od ponad 40 lat, czyli dłużej niż żył sam artysta. Autor fotografuje miejsca i przedmioty związane z Chopinem z tak ogromnym zaangażowaniem, że w swoich zbiorach ma ok. 10 tys. zdjęć.

Wernisaż uświetnił koncert uczniów pochodzących z Wysokiego Mazowieckiego – Ignacego Brzoski, który uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie oraz Pawła Kalinowskiego z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, przygotowanych pod kierunkiem dyrektora Adama Januszkiewicza. Zebrani goście mogli usłyszeć m.in. utwory skomponowane przez bohatera wystawy – Fryderyka Chopina. Po występie młodych artystów autor prezentowanych fotografii na ich ręce wręczył zdjęcia pomnika Chopina przeznaczone dla Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Wystawę można zwiedzać w Miejskim Ośrodku Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 do końca czerwca.

 

Copyright (c) MOK Wysokie Mazowieckie 2015. All rights reserved.
Designed by joomla2you.com