Projekt Aktywny Senior w Pogodnej Jesieni Życia rozpoczęty

Nowopowstały Klub Seniora skupia 40 osób mieszkających w Wysokiem Mazowieckiem, które będą się spotykać co najmniej 3 dni w tygodniu przez 5 godzin. W ofercie projektu znajduje się szereg różnorodnych tematycznie warsztatów, wykładów i zajęć – edukacyjnych, aktywizacyjnych, hobbystycznych, prozdrowotnych oraz z zakresu poradnictwa specjalistycznego.

Dotychczas seniorzy uczestniczyli m. in. w spotkaniach z dietetykiem, prawnikiem, fotografem, pracownikami socjalnymi, oraz w warsztatach krawieckich, plastyczno-rękodzielniczych, kulinarnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX, Rozwój Lokalny. Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Realizacja projektu obejmuje okres od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.